Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Janusz Stanecki

Profesor doktor habilitowany sztuk muzycznych, dyrygent. Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Wychowania Muzycznego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Jerzego Zabłockiego w 1984 roku. Rok później uzyskał także dyplom na Wydziale Instrumentalnym w specjalności akordeon w klasie prof. Jerzego Kaszuby. W roku 1986 został zatrudniony w macierzystej uczelni. W 1988 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w klasach prof. Henryka Blachy i prof. Stanisława Krukowskiego.

Był dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego (1993-1999), pełnił funkcję prorektora ds. artystycznych (1999-2005). W latach 2005-2012 był dziekanem, a w latach 2012-2016 prodziekanem Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2016-2020 ponownie pełnił funkcję dziekana Wydziału. Od września 2020 roku jest prorektorem ds. artystycznych, studenckich i promocji Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Chóralistyką zajmuje się od 1982 roku, jest założycielem i byłym dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej (1986-2020), jest dyrygentem Chóru Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy (od 1989).

Z prowadzonymi przez siebie zespołami osiąga laury na międzynarodowych konkursach chóralnych – zdobył Grand Prix m.in.: w Barczewie oraz w Ochrydzie w Macedonii w roku 2017 (Chór Kameralny AM), w Sankt Petersburgu w Rosji w roku 2018 (Chór Collegium Medicum UMK), nagrody I i III w Busan w Korei Południowej w roku 2018 (Chór Kameralny AM), III nagrodę w kategorii chórów mieszanych w Tokio w Japonii w roku 2019 (Chór Kameralny AM), I nagrodę oraz nagrodę specjalną im. Tomislava Zografskiego w Ochrydzie w roku 2019, I nagrodę w kategorii chórów i zespołów wokalnych na Międzynarodowym Festiwalu „Balkan Folk Fest” w Warnie w Bułgarii w roku 2022, I nagrodę (złoty dyplom) oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu o tematyce sakralnej w Ochrydzie w roku 2023 (Chór Collegium Medicum UMK).

W latach 1995-1999 był prezesem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W roku 2019 został ponownie wybrany na to stanowisko. Rok później doprowadził do połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego (Toruńskiego) – od 2020 tworzą Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Janusz Stanecki zasiada w jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Za swe osiągnięcia został uhonorowany wieloma odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, m.in.: Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.