prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury prof. Jana Wojtachy. W 1987 roku podjęła pracę w Uniwersytecie Śląskim, w latach 1998-2003 pełniła funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Zespołów Muzycznych w Instytucie Muzyki. Od 2003 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w latach 2012-2019 kierowała Katedrą Dyrygentury Chóralnej. W roku 2014 była współautorem utworzenia nowej i jedynej w Polsce specjalności dyrygentura chóralna na kierunku Kompozycja, Dyrygentura i Teoria Muzyki. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W dorobku artystycznym ma liczne polskie i międzynarodowe nagrody otrzymane głównie z Chórem Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Chórem Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest też laureatką siedmiu indywidualnych nagród dyrygenckich otrzymanych na konkursach międzynarodowych. Prowadzone przez nią zespoły w dorobku mają wydawnictwa fonograficzne, spośród których dwie płyty wydane przez Polskie Radio Katowice – „O Gwiazdo Betlejemska” i „Canzonetta” – otrzymały status Złotej Płyty. Prowadzony przez nią Chór Akademii Muzycznej wraz z Orkiestrą Kameralną AUKSO nagrał album płytowy „Kilar/Moś/AUKSO”, który w 2015 roku otrzymał Fryderyka w kategorii Album roku: muzyka symfoniczna i koncertująca.

Aleksandra Paszek-Trefon jest autorką wielu artystycznych i interdyscyplinarnych projektów, m.in. stworzyła wspólnie z Krzysztofem Kolbergerem spektakl słowno-muzyczny „Pater Noster”, który dedykowany był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu.

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych „KoChAM muzykę współczesną”. Powołała do życia Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych im. Józefa Świdra oraz Ogólnopolski Wokalny Konkurs dla Dyrygentów „Dirigere e Cantare” w ramach Muzycznego Forum Młodych. Jest założycielem i organizatorem Ogólnopolskiego Forum Chórmistrzów Akademii Muzycznych. Pełni funkcje jurora w konkursach i festiwalach chóralnych.