prof. dr hab. Benedykt Błoński – przewodniczący jury

Dyrygent, pedagog, animator życia muzycznego. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Bezpośrednio po ukończeniu studiów (1982) wrócił do Olsztyna, gdzie rozpoczął działalność artystyczną i naukową.

Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, od roku 2012 dziekanem Wydziału Sztuki, recenzentem wielu prac doktorskich (14), habilitacyjnych (9) i na tytuł profesora (15), promotorem czterech prac doktorskich, członkiem Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w latach 2009-2020.

Przez 27 lat (od 1982 do 2009) prowadził Chór im. prof. W. Wawrzyczka, zdobywając z nim najwyższe nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach. W dorobku ma setki koncertów krajowych i zagranicznych (Grecja, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Portugalia, Watykan, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Meksyk, Argentyna, Litwa, USA) z muzyką polską i zagraniczną, w tym dokonane liczne prawykonania utworów, a także 13 wydanych CD. Od roku 2009 prowadzi, również z sukcesami na arenie międzynarodowej, Chór „Cantores Varmienses” przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Zasiada w radach artystycznych i jury licznych konkursów i festiwali chóralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jest członkiem m.in. International Choir Olympic Council. Był dyrektorem artystycznym międzynarodowych warsztatów chóralnych Eurochor 2001, dyrektorem artystycznym Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In Terra Pax”. Od 2009 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Za działalność artystyczną, pedagogiczną i organizacyjną został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami.