prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

Ukończył Warszawską Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Stanisława Wisłockiego. Studiował także dyrygenturę chóralną pod kierunkiem prof. Ryszarda Zimaka. Od roku 1990 jest związany z macierzystą uczelnią jako pedagog prowadzący klasę dyrygentury chóralnej, zespoły wokalne i instrumentalne, a także Chór Kameralny – Chopin University Chamber Choir. Pełnił również funkcję kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej.

W latach 1994-1999 sprawował kierownictwo artystyczne Chóru Męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego HARFA. W latach 1990-2020 był dyrektorem artystycznym Warszawskiego Chóru Chłopięcego przy UMFC, z którym odniósł wiele sukcesów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Od 2017 roku Krzysztof Kusiel-Moroz jest związany z Warszawską Operą Kameralną, Zespół Wokalny WOK przygotował dotychczas do kilkudziesięciu premier operowych i koncertów oratoryjnych.

Artysta dyrygował wieloma polskimi orkiestrami, koncertował także za granicą: w Niemczech, Norwegii, Szwecji, krajach Beneluksu, we Francji, Włoszech, na Litwie, Łotwie, w Estonii, a poza Europą w wielokrotnie w Japonii, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Dorobek fonograficzny Krzysztofa Kusiela-Moroza to ponad 20 płytz nagraniami w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięcego, Chórów UMFC i WOK. Znalazły się na nich m.in.: Sceny z Fausta R. Schumanna, Symfonia tysiąca G. Mahlera, Pasja, Credo, Jutrznia K. Pendereckiego, Msza Nelsońska J. Haydna, Stabat Mater A. Dvořáka, Pieśni Kurpiowskie K. Szymanowskiego i R. Maciejewskiego, a także oratorium Star Child G. Crumba, które otrzymało nagrodę Grammy 2001 w kategorii Najlepsze dzieło współczesne.

Jako pedagog angażuje się w wiele akcji społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Prowadził warsztaty wokalne dla chórów zrzeszonych w programie Śpiewająca Polska, w parafiach, domach kultury, a także dla seniorów skupionych wokół uniwersytetów trzeciego wieku.

Zasiada w jury licznych krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych i dyrygenckich.

Jego pasją jest żeglarstwo morskie, a zimą – jazda na nartach.