prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

Profesor sztuk muzycznych, absolwentka poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury chóralnej prof. Stanisława Kulczyńskiego. Dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (1992 – II nagroda, 1994 – I nagroda). Obecnie w macierzystej uczelni wykłada dyrygenturę chóralną. W latach 2012-2020 pełniła funkcję kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej, a od października 2020 jest dyrektorem Instytutu Dyrygentury.

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz współpracowała z wieloma chórami i orkiestrami: m.in. z chórem Akademii Muzycznej w Poznaniu, orkiestrą barokową Arte dei Suonatori, Orkiestrą Collegium F, Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych, z którymi przygotowywała dzieła wokalno-instrumentalne J.S. Bacha, D. Buxtehudego, W.A. Mozarta, C. Orffa, A. Pärta.

Dyrygentka specjalizuje się głównie w wykonawstwie muzyki okresu renesansu i baroku. Uczestniczy jako wykładowca w konferencjach i sesjach naukowych, jest jurorem na konkursach chóralnych (m.in. Concorso Internazionale di Canto Corale w Gorycji), prowadzi warsztaty chóralne. Jest członkiem European Choral Association – Europa Cantat.

Działalność artystyczna Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz jest związana przede wszystkim z Chórem Kameralnym „Dysonans”, którego dyrygentem jest od 1991 roku. Z zespołem tym zdobyła wiele znaczących nagród na konkursach chóralnych w Polsce i Europie m.in.: I nagrodę w kategorii barok, II nagrodę w kategorii renesans oraz nagrodę specjalną za program o najwyższych walorach artystycznych na jednym z najbardziej prestiżowych konkursów chóralnych w Europie – 55. Concorso Internazionale di Canto Chorale „Seghizzi” w Gorycji w 2016 roku. Wzięła też udział w finale organizowanego przez Petera Phillipsa, dyrektora The Tallis Scholars, London International a Cappella Choir Competition w 2017 roku. Od 2018 zajmuje się również wykonawstwem muzyki barokowej pochodzącej z Ameryki Południowej, odkrywanej i rekonstruowanej przez ks. prof. dr. hab. Piotra Nawrota. Owocem tej współpracy była podróż do Ameryki Południowej i udział w XII Festival Internacional Música Renacentista y Barroca Americana „Misiones de Chiquitos” w Boliwii.

Za swoją działalność Magdalena Wdowicka-Mackiewicz została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2007), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013) oraz Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę (2017).