Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

red. Ewa Mikołajewska

Pochodzi z rodziny o muzycznych tradycjach. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (obecnie Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego). Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego, zajęcia z zakresu dyrygentury chóralnej odbywała w klasie prof. Stefana Stuligrosza. Po ukończeniu studiów przez kilka lat pracowała jako pedagog w jednej z poznańskich szkół muzycznych II stopnia.

W okresie nauki w szkołach muzycznych i podczas studiów szczególnie blisko związała się z chóralistyką. Na roku dyplomowym PWSM podjęła współpracę  z Chórem Akademickim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Śpiewała w nim pod dyrekcją prof. Stanisława Kulczyńskiego przez 15 lat i brała udział w licznych konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych.

W 1973 roku rozpoczęła pracę w redakcji muzycznej Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia (obecnie Radio Poznań). W swojej pracy dziennikarskiej wiele miejsca i uwagi poświęca m.in. poznańskim chórom.

Od 1992 roku przez 10 lat była także związana z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”.