Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Marek Raczyński

Jak sam o sobie mówi: od wielu lat żyje i działa w dwóch równoległych światach. Pierwszy z nich to świat muzyki, w którym jako kompozytor i wykonawca powołuje do życia nowe dźwięki. Drugi świat to rzeczywistość biznesu, w której jako trener, coach i doradca wspiera ludzi i organizacje w rozwoju.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Kozuba. Swój warsztat doskonalił na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach Podyplomowych Studiów Kompozycji w klasie prof. Pawła Łukaszewskiego.

Dotychczas skomponował wiele utworów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, szczególne miejsce w jego dorobku stanowi jednak twórczość na chór a cappella. Utwory te zostały docenione przez zespoły na całym świecie (m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Argentyna, Meksyk, Japonia, Izrael, Walia, Niemcy, Francja, Rosja), które włączyły kompozycje do swojego stałego repertuaru.

Marek Raczyński jest również absolwentem Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi szkolenia, w trakcie których zajmuje się tematami związanymi z szeroko rozumianym przywództwem, kierowaniem zespołem, zmianą, asertywnością i efektywnością osobistą, wywieraniem wpływu i przekonywaniem oraz odpornością psychiczną.

Połączył swoje pasje, opracowując autorski program przedmiotu „Psychologiczne aspekty prowadzenia zespołów” dla studentów dyrygentury. Jest on obecnie realizowany w ramach programu kształcenia Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.