Michał Woźniak

Posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi, od tradycyjnych do współczesnych, łącząc je swobodnie, by wyrazić to, co najważniejsze dla niego i często dla innych. Obserwuje wpływ postrzegania rzeczywistości za pośrednictwem medium/narzędzia na proces tworzenia. Kiedy odkrywa nową wartość, a kiedy ujawnia negatywne konsekwencje?

Rocznik 1976. Mąż wspaniałej kobiety, tata z potrójnym szczęściem. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej „Schola Posnaniensis” (komunikacja wizualna i grafika użytkowa). Współpracuje w roli dydaktyka z Wydziałem Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu. Od września 2021 pełni funkcję prodziekana, a następnie później dziekana Wydziału Artystycznego.

Dyrektor artystyczny w wydawnictwie Ornatus w Poznaniu. Szef studia Brandkreator.com.

Prezentowane prace pochodzą z ostatnich dwóch lat i powstały w wyniku obserwacji relacji pamięci i wewnętrznych pejzaży.

Więcej informacji: michalwozniak.pl/pejzaze-pamieci