Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2019

Wyniki

Zespoły uczestniczące w Grand Prix Polskiej Chóralistyki 2019:
Zespół Wokalny „Rondo” z Wrocławia, dyr. Małgorzata Podzielny
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, dyr. Irina Bogdanovich
Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis”, dyr. Anna Olszewska
Młodzieżowy Chór „Our Voice” z Działdowa, dyr. Danuta Czeczot
Chór Dziewczęcy „Kosy” z Poznania, dyr. Karolina Piotrowska-Sobczak
Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie, dyr. Barbara Halec

Jury drugiej edycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w składzie:
prof. Raul Talmar – przewodniczący
prof. Agnieszka Franków-Żelazny
prof. Tomasz Dzięcioł
prof. Marcin Tomczak
prof. Marcin Wawruk
prof. Dariusz Zimnicki

przyznało następujące nagrody:

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2019 (nagroda pieniężna w wysokości 25 000 PLN oraz przechodnia statuetka Grand Prix)

dla Zespołu Wokalnego „Rondo” z Wrocławia pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny

Wyróżnienie

3000 PLN – Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Iriny Bogdanovich

Wyróżnienie

3000 PLN – Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora

za utwór „Sobótka” Marka Raczyńskiego – 3000 PLN – Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej

Nagroda Specjalna

Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr prof. Dariusza Dyczewskiego za kulturę brzmienia i duchowy wymiar prezentacji artystycznej – Chór Dziewczęcy „Kosy” z Poznania pod dyrekcją Karoliny Piotrowskiej-Sobczak

Wszystkim nagrodzonym z całego serca gratulujemy!

Książka programowa

Fotogaleria