Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

prof. Andrij Syrotenko

Zwycięzca pierwszej edycji Ukraińskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych, dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru Akademickiego im. Wiaczesława Pałkina w Filharmonii w Charkowie.

Urodzony w roku 1967 w Buskul w regionie Kustanaj w Kazachstanie, w latach 1984-1989 uczył się na Wydziale Dyrygentury Chóralnej w Połtawskiej Szkole Muzycznej im. M. Łysenki w klasie V.V. Sidorovej. W latach 1989-1994 studiował na Wydziale Dyrygentury i Chóralistyki w Charkowskim Konserwatorium Państwowym (obecnie: Charkowski Narodowy Instytut Sztuki im. I. Kotlarewskiego) w klasie prof. W. Pałkina. Jego działalność artystyczna skupiała się wokół następujących instytucji: Chóru Kameralnego Charkowskiej Filharmonii (artysta chóru w latach 1990-1994; główny chórmistrz w latach 1994-2000), Charkowskiego Narodowego Instytutu Sztuki im. I. Kotlarewskiego (kolejno: wykładowca, starszy wykładowca na Wydziale Dyrygentury Chóralnej oraz dyrygent chóru studenckiego w latach 1997-2011). Obecnie, od roku 2004, jest dyrektorem artystycznym chóru studentów Charkowskiego Narodowego Instytutu Sztuki.

W latach 2007-2011 był głównym szefem Kameralnego Chóru Filharmonicznego, a od roku 2011 jest dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem Chóru Akademickiego im. Wiaczesława Pałkina Charkowskiej Filharmonii. Pod dyrekcją Andrija Syrotenki ostatni z wymienionych zespołów zdobył Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu w Hajnówce w roku 2011, otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu napisanego po roku 2007 na 25. Międzynarodowym Konkursie im. Béli Bartóka w Debreczynie w roku 2012, a w 2018 – pierwszą nagrodę na konkursie „Szczedryk – Fest” w Pokrowsku w Ukrainie.

Od tego roku Andrij Syrotenko jest dyrygentem w Narodowym Domu Muzyki w Kijowie.