Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

prof. Elżbieta Wtorkowska – przewodnicząca jury

Jest profesorem sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Aktualnie pełni funkcję rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest również wykładowczynią oraz kierowniczką merytoryczną Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz konsultantką wokalną Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy. Ponadto od 1993 roku jest wykładowczynią Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”.

Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Republice Czeskiej i USA. Warsztaty poprowadziła również w Anglii i Szkocji, Hiszpanii, Australii i Meksyku.

W 1981 roku założyła w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym prowadzonym przez dr Adriannę Wtorkowską-Kubińską sprawuje opiekę artystyczną i merytoryczną. Z chórami Canzona koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, w Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej, na Słowacji, Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Grecji, na Malcie, w Izraelu i USA.

Jest inicjatorką i dyrektorką artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, który odbywa się od 2007 roku.

Gości jako jurorka konkursów chóralnych oraz wykładowczyni na seminariach dla wokalistów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami kraju. Prowadzi też liczne warsztaty wokalne, zarówno dla chórów amatorskich, jak i profesjonalnych.