Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Chór „La Musica” z Lublina (grupa młodsza)

Zwycięzca 41. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy

Grupa młodsza Chóru „La Musica” powstała w 2012 roku, jednak w ostatnich latach z powodu odejścia z chóru wielu chórzystów została połączona z grupą najmłodszą. W obecnej grupie młodszej śpiewają dzieci w wieku od 6 do16 lat. Po kilku latach odbywania pewnego rodzaju stażu we wspomnianej grupie chórzyści i chórzystki przechodzą do grupy starszej. Obecny skład to w 60% dzieci, które rozpoczęły pracę w październiku 2021 roku.

Do osiągnięć obecnych śpiewających należy m.in. zdobycie Srebrnego Kamertonu oraz Nagrody Specjalnej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na 40. Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, a także Pucharu Ministra Edukacji Narodowej, Pucharu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pucharu Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Nagrody Specjalnej Jury Nieoficjalnego, Złotego Kamertonu oraz Grand Prix 41. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy – a co za tym idzie nominacji do udziału w piątej edycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu.


Joanna Knap – dyrygentka

Wieloletnia wychowanka zespołu – od 2007 roku związana z nim jako chórzystka, a od roku 2021 jako korepetytorka i dyrygentka. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2023), a także wielokrotna stypendystka Rektora tej uczelni.

Jako dyrygentka zadebiutowała w listopadzie 2021 roku na 40. Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Na kolejnej jego edycji otrzymała indywidualną Nagrodę Specjalną dla dyrygenta.

Odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin za działalność artystyczną i wkład w życie kulturalne Lublina oraz promocję miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.