Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”

Zwycięzca 18. Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej

Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” od blisko 25 lat podtrzymuje tradycję obecności pieśni chóralnej na Politechnice Poznańskiej. Zespół powstał w 1999 roku i od początku działa pod patronatem Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej.

Volantes Soni jest zrzeszeniem różnych, ciekawych osobowości; tworzą go osoby różnych profesji, w dużej mierze są to studenci, ale też absolwenci Politechniki oraz innych poznańskich uczelni wyższych.

Chór dopełnia artystycznie uroczystości na rodzimej uczelni oraz prowadzi szeroką działalność koncertową w regionie, śpiewając na najważniejszych estradach miasta, tym samym wzbogacając życie kulturalne Poznania. Ponadto chętnie uczestniczy w wielu koncertach charytatywnych w poznańskich kościołach, szpitalach, szkołach specjalnych i domach dziecka, a także bierze aktywny udział w ich organizacji. Repertuar zespołu obejmuje kompozycje świeckie i religijne różnych epok oraz aranżacje utworów ludowych i rozrywkowych.

Od 2005 roku dyrygentem chóru jest pedagog Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Paweł Łuczak. Funkcję drugiego dyrygenta od 2020 roku pełni Jakub Szpunt.

Do ostatnich osiągnięć zespołu należą: w roku 2023 – Grand Prix 18. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej, złoty dyplom i złoty medal w kategorii chóry mieszane na XI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Gdańsku; w roku 2022 – nagroda publiczności na 5th International Baltic Sea Choir Competition w Jurmale na Łotwie, złoty dyplom oraz wyróżnienie i nagroda za wykonanie utworu marynistycznego na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie; w roku 2019 – złoty dyplom w kategoriach: muzyka katalońska, muzyka sakralna i folk na IX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chórów „Canco Mediterrania” w Lloret de Mar w Hiszpanii; w roku 2018 – złoty dyplom na VIII Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie.


Paweł Łuczak – dyrygent 

Dyrygent Chóru Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” od 2005 roku. W roku 2004 ukończył Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w klasie dyrygentury prof. Przemysława Pałki, a w 2010 – Wydział Wokalny w klasie śpiewu prof. Andrzeja Ogórkiewicza w poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. W roku 2015 w tej uczelni otrzymał stopień doktora, a doktora habilitowanego – w roku 2019 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest też absolwentem Podyplomowych Studiów Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2006) oraz International Masterclass for Choral Conductors w Marktoberdorf w Niemczech (2013).

Jest adiunktem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu; w latach 2015-2021 był kierownikiem Zakładu Emisji Głosu, a od 2021 roku jest dyrektorem Instytutu Edukacji Artystycznej. Prowadzi klasy dyrygowania i indywidualnej emisji głosu.

Działalność artystyczna Pawła Łuczaka związana jest głównie z Chórem Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”. Jako dyrygent współpracował również z Chórem Ogólnouczelnianym Akademii Muzycznej w Poznaniu, Chórem Parafii Farnej w Poznaniu, Chórem Warsztatowym „Repetitio” w Koszalinie, Orkiestrą Sinfoniettą Akademii Muzycznej w Poznaniu, Orkiestrą Jordan. Przygotowywał chóry do współtworzenia dzieł m.in. z Akademickim Chórem Politechniki Gdańskiej i Polską Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej, Orkiestrą Collegium F, Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych, CoOperate Orchestra i Orkiestrą Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Jest zapraszany do jury ogólnopolskich konkursów chóralnych oraz do prowadzenia warsztatów chóralnych przez chóry w Polsce i za granicą. W roku 2017 roku został uhonorowany Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Program przesłuchań konkursowych
  1. Wiwat bratu memu ze zbioru Tryptyk Wielkopolski – muz. Andrzej Koszewski, sł. tradycyjne
  2. Dominus illuminatio mea muz. Marek Raczyński, sł. Ps 27
  3. Shenandoah – opr. Jamer Erb, sł. amerykańska piosenka ludowa
  4. Daemon irrepit callidus – muz. i sł. György Orbán
  5. A Boy and a Girl – muz. Eric Whitacre, sł. Octavio Paz, tł. Muriel Rukeyser
  6. Double, double toil and trouble ze zbioru Four Shakespeare Songs – muz. Jaakko Mäntyjärvi, sł. William Shakespeare