Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”

Zwycięzca 33. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” swoją działalność artystyczną zainaugurował 6 stycznia 1985 roku w Wejherowie. Pomysłodawcą i założycielem zespołu był wówczas młody absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, a dziś jej wykładowca i profesor, Marek Rocławski. Od grudnia 2015 roku dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru jest dr Tomasz Chyła – dyrygent, kompozytor, skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, który studia odbył w zakresie dyrygentury chóralnej oraz jazzu i muzyki rozrywkowej.

Zespół od początku działalności zdobywał uznanie publiczności oraz liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach zarówno w kraju, jak i za granicą. W ostatnich latach największe osiągnięcia to:

  • Grand Prix na XXIV Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie (2019)
  • Złote Pasmo na V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. prof. Józefa Świdra w Cieszynie (2019)
  • Grand Prix na XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (2021).

Chór zdobywał także liczne wyróżnienia za najlepsze wykonania utworów promujących kulturę regionu, język kaszubski czy tematykę marynistyczną.

W repertuarze zespołu szczególne miejsce zajmują utwory współczesnych kompozytorów, ale również muzyka religijna różnych epok, twórczość świecka czy artystyczne opracowania pieśni ludowych.

Chór uczestniczy w ważnych uroczystościach o charakterze kulturalnym i religijnym w regionie pomorskim. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury, m.in. z Operą Bałtycką w Gdańsku, Polską Filharmonią Kameralną Sopot oraz Polską Filharmonią Bałtycką.

Jego stałą siedzibą i miejscem prób jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Tomasz Chyła – dyrygent

Dyrygent, skrzypek, kompozytor, silnie związany z wejherowskim i trójmiejskim środowiskiem artystycznym. Aktywnie działający na płaszczyźnie muzyki jazzowej oraz chóralistyki. Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej (specjalność dyrygentura chóralna) oraz kierunek Jazz i Muzyka Estradowa (specjalność skrzypce jazzowe). W październiku 2020 uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Chór „Cantores Veiherovienses” prowadzi od 2015 roku. Jest także dyrygentem Kameralnego Chóru Żeńskiego przy I LO im. J. Wybickiego w Kościerzynie, z którym uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Wielokrotnie był nagradzany na festiwalach jako najlepszy dyrygent.

Od 2011 roku współtworzy Zespół Wokalny „Art’n’Voices”, z którym za płytę „Midnight Stories” otrzymał nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2021 w kategorii Muzyka współczesna.

W grudniu 2016 roku z autorskim kwintetem jazzowym Tomasz Chyła Quintet zdobył Grand Prix 40. Międzynarodowego Festiwalu „Jazz Juniors” w Krakowie. Zespół ma na swoim koncie cztery płyty, z czego dwie nominowane do Fryderyków. Tomasz Chyła otrzymał także nominację do Fryderyka 2019 w kategorii Muzyka jazzowa jako jazzowy artysta roku, a w 2020 – nagrodę Grand Prix Jazz Melomani w kategorii Jazzowa nadzieja.

Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Sakralnej „Pater Noster”, który odbywa się w jego rodzinnej miejscowości – Strzepczu. Obecnie jest wiceprezesem Stowarzyszenia Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej oraz fundacji Art of Freedom.