Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Chór „La Musica” (grupa starsza) ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Zwycięzca 40. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy

La Musica to chór młodzieżowy, który powstał w 1992 roku przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Założycielem i dyrygentem chóru jest Zdzisław Ohar, drugim dyrygentem od 9 lat jest Karolina Filipczak-Sulima.

Pierwszą nagrodą chóru był Brązowy Kamerton na XIV Ogólnopolskim Konkursie Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy w 1994 roku. Kolejne lata to doskonalenie i podnoszenie poziomu artystycznego chóru potwierdzone licznymi nagrodami zdobywanymi w kraju i podczas występów zagranicznych. La Musica prowadzi ożywioną działalność koncertową, dając rocznie 30-40 koncertów. Chór koncertował w Niemczech, Bułgarii, Macedonii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji, Ukrainie i Litwie. W swojej 29-letniej działalności ponad 100 razy wziął udział w różnych konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. W tym okresie zdobył 16 nagród Grand Prix, ponad 30 pierwszych nagród, 6 drugich, 4 trzecich, 2 wyróżnienia oraz 2 nagrody publiczności. Chór „La Musica” został wyróżniony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin.

W ostatnich latach chór pracuje w dwóch grupach. Jedną z nich jest grupa młodsza, przygotowawcza, która gromadzi chórzystów w wieku od 6 do 11 lat.

W 2018 roku Grupa Starsza chóru pod dyrekcją Zdzisława Ohara otrzymała nominację do Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu, w którym wzięła udział, zdobywając Nagrodę Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr prof. Dariusza Dyczewskiego oraz Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prof. Haliny Lorkowskiej. 14 listopada 2021 roku Grupa Starsza chóru w zmienionym składzie ponownie zdobyła nagrodę główną Grand Prix na 40. Ogólnopolskim Konkursie Chórów a cappella Dzieci
i Młodzieży w Bydgoszczy pod dyrekcją Karoliny Filipczak-Sulimy, otrzymując tym samym nominację do trzeciej edycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki w Poznaniu.

Karolina Filipczak-Sulima – dyrygent

Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracuje jako nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych.

Od 1998 roku jest związana z Chórem „La Musica” jako chórzystka, od 9 lat jako drugi dyrygent chóru. Wielokrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Prezydenta Miasta Lublin oraz Marszałka Województwa Lubelskiego za działalność artystyczną, a także Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia artystyczne.

Podczas XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy w 2012 roku otrzymała nagrodę dla dyrygenta ufundowaną przez Ministra Edukacji Narodowej.