prof. Maria Koszewska-Wajdzik

Urodziła się w Poznaniu. Ukończyła Liceum Muzyczne im. M. Karłowicza w klasie mgr Barbary Miodyńskiej, a studia pianistyczne z wyróżnieniem w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego pod kierunkiem prof. Andrzeja Tatarskiego. Umiejętności doskonaliła u takich mistrzów, jak prof. prof. Wiktor Mierżanow, Jerzy Marchwiński czy Ryszard Bakst. Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, laureatką XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie, konkursów pianistycznych w Olsztynie i Zakopanem

Oprócz działalności solistycznej głównym obszarem jej zainteresowań jest kameralistyka. Maria Koszewska-Wajdzik współpracuje zarówno z instrumentalistami, wokalistami, jak i zespołami chóralnymi, którym partneruje na wielu festiwalach, kursach, konkursach i innych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą. Jest wielokrotną laureatką nagród dla wyróżniającego się akompaniatora.

W 2018 roku założyła wraz z prof. Barbarą Dmochowską duet fortepianowy Con Passione, a od 2020 roku razem z prof. Anną Kozub Modern Piano Duo zajmujące się głównie wykonawstwem muzyki współczesnej tworzonej na dwa fortepiany bądź cztery ręce. W tym roku ukazała się ich płyta poświęcona najnowszej polskiej literaturze. Oprócz tego w dorobku nagraniowym Marii Koszewskiej-Wajdzik znajduje się pięć płyt kameralnych i dwie solowe. Dwie ostatnie propagują muzykę współczesną poznańskich kompozytorów, w tym jedna z nich w całości poświęcona jest twórczości fortepianowej Andrzeja Koszewskiego.

Od roku 2019 dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w ramach projektu „Białe plamy” wraz z dr Iwoną Fokt i dr Ewą Fabiańską-Jelińską pracuje nad powstaniem Katalogu Twórczości Andrzeja Koszewskiego, a w ramach działalności badawczej w Akademii Muzycznej w Poznaniu kieruje projektem „Andrzej Koszewski – dokumentacja życia i twórczości”.

W roku 2011 uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej, a w 2015 doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku profesora AM w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.