Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Małgorzata Podzielny

Doktor habilitowana sztuk muzycznych, adiunktka na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; absolwentka tej uczelni – Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (teoria muzyki). Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. We wszystkich specjalnościach uzyskała dyplomy z wyróżnieniem. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przez 20 lat była dyrygentką Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Obecnie prowadzi Zespół Wokalny Rondo (od 2006 roku), jest dyrektorką artystyczną Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (od 2009 roku), jak również nowo powstałego (we wrześniu 2022 roku) Chóru Dziewczęcego NFM we Wrocławiu.

Na macierzystej uczelni prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadzenia chórów dziecięcych z praktyką. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Jest również kierowniczką naukową Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji „Praca z chórem dziecięcym”, których efektem jest wydanie pod jej redakcją dwóch tomów publikacji pt. Praca z chórem dziecięcym (2019, 2023). Regularnie prowadzi warsztaty i seminaria poświęcone pracy z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi.

Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymała 40 nagród indywidualnych, m.in. Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Jej zespoły są laureatami 90 różnych konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, podczas których otrzymały ponad 120 nagród.