Przejdź do treści

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza

Szymon Godziemba-Trytek

Kompozytor, teoretyk muzyki. W 2013 roku ukończył studia kompozytorskie II stopnia (dyplom z wyróżnieniem) w klasie Mariana Borkowskiego oraz studia w specjalności teoria muzyki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2019 uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w specjalności kompozycja na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W sezonie artystycznym 2016/2017 był kompozytorem rezydentem w Chórze Polskiego Radia. Obecnie sprawuje funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (kadencja 2020-2024).

Szymon Godziemba-Trytek jest laureatem kilkunastu nagród oraz wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in.: I nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra Nova 2016” w Cambridge (2016), I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „EACC12 Choral Composition Award” w Graz (2012), III nagrodę na X Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” w Kolonii (2014), III nagrody ex aequo na VII Konkursie im. Karola Szymanowskiego (2013).

Utwory Szymona Godziemba-Trytka znalazły się w repertuarach wielu festiwali i koncertów w Polsce oraz za granicą (Armenia, Austria, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina, USA, Wielka Brytania oraz Włochy). Jego twórczość była rejestrowana oraz emitowana m.in. przez II Program Polskiego Radia oraz BBC Radio 3.

W 2019 roku nakładem Wydawnictwa DUX ukazała się monograficzna płyta Szymona Godziemba-Trytka Choral Works w wykonaniu Chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa. Kompozycje Szymona Godziemba-Trytka zostały opublikowane przez wydawnictwa krajowe (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) i zagraniczne (Schott Music w Mainz, Helbling Verlag w Innsbrucku oraz Carus-Verlag w Stuttgarcie).